VARIA: ДЕЙСТВАЙ РАНО, ЗА ДА ГО ПРЕДОТВРАТИШ! Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 1, 36-38.

Автор: Варненски нефрологичен форум

Институция: Българска аферезна асоциация

Резюме: Така под надслов „Действай рано, за да го предотвратиш ! / Act Early to Prevent It! /“ на 10.03.2016 г. международната бъбречна общност застава зад една обща инициатива. Това е отбелязването на Световния Бъбречен Ден  2016 /World Kidney Day 2016 /.  Основната цел на тази инициатива е да  се повиши информираността  за ролята на бъбреци за нашето здраве, да се намали честотата  на бъбречни заболявания и свързаните с тях здравни проблеми в световен мащаб.

Ключови думи: Бъбречни заболявания, превенция

Как да цитирате: VARIA: ДЕЙСТВАЙ РАНО, ЗА ДА ГО ПРЕДОТВРАТИШ! Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 1, 36-38.

Изтегли: Пълен текст в PDF