Ролята на IgM анти-двДНК антитела като протективни маркери при лупусна нефропатия. М. Раданова, К. Братоева, В. Икономов. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 1, 29-35.

Additional Info

Автор: М. Раданова, К. Братоева, В. Икономов

Институция: Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, Медицински университет – Варна, БългарияУНС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, Медицински университет – Варна, БългарияКлиника по нефрология, спешна и перитонеална диализа с дейности по трансплантация и афереза, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна, България

Резюме: IgG анти-двДНК антитела обикновено са свързани с активeн Системен лупус еритематодес и неговото усложнение – лупусна нефропатия. Направихме обзор на изследванията, доказващи негативната корелация между IgM анти-двойноверижна ДНК антитела и развитието на гломерулонефрит. Беше коментиран вероятният механизъм на протективния ефект на IgM анти-двДНК срещу имуно-комплексни увреждания при лупусния нефрит. Детекцията на IgM анти-двДНК антитела може да допринесе за по-добро диагностициране и прогностична оценка на лупусния нефрит.

Ключови думи: IgM анти-двДНК антитела, IgG анти-двДНК антитела, СЛЕ, лупусна нефропатия

Как да цитирате: Ролята на IgM анти-двДНК антитела като протективни маркери при лупусна нефропатия. М. Раданова, К. Братоева, В. Икономов. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 1, 29-35.

Изтегли: Пълен текст в PDF