Антидиабетна терапия при нарушена бъбречна функция.М. Бояджиева, И.Теодорова, К. Христозов, М. Сидерова, В. Икономов. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 2, 7-14

Автор: М. Бояджиева, И.Теодорова, К. Христозов, М. Сидерова, В. Икономов

Институция: УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Резюме: Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) може да повлияе неблагоприятно фармакокинетиката и фармакодинамиката на някои антидиабетни медикаменти. Трудността при лечението на хипергликемията и придружаваща напреднала бъбречна увреда се определя от това как да се балансира между добрия гликемичен контрол и вредните ефекти, които носят глюкозопонижаващите медикаменти, специално избягване на хипогликемиите, които носят повишен сърдечно-съдов риск.Във връзка с това е необходимо да се съобразят някои особености: 1) глюкозопонижаващите медикаменти се повлияват от бъбречното увреждане; 2) може да се наложи промяна в терапевтичните режими; 3) влиянието на различните терапии върху изхода на ХБЗ; 4) безопасност при различните стадии на ХБЗ.

Ключови думи: хронично бъбречно заболяване, тип 2 захарен диабет, антидиабетна терапия

Как да цитирате: М. Бояджиева, И.Теодорова, К. Христозов, М. Сидерова, В. Икономов. Антидиабетна терапия при нарушена бъбречна функция. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 2, 7-14

Изтегли: Пълен текст в PDF