В памет на д-р Людмил Савов. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 1, 44-45

Автор: Варненски нефрологичен форум

Институция: Българска аферезна асоциация

Резюме: Д-р Людмил Савов е роден на 22.05.1953г. в гр. Варна в семейството на преподаватели.Завършва Медицинския университет  в родния си град през 1977г., след което работи като ординатор във Вътрешно отделение на Окръжна болница, Добрич, филиал на Медицинскиуниверситет – Варна. От 1986г. до смъртта си д-р Л. Савов работи като асистент, ст. асистент, и гл. асистент в Клиниката по нефрология, остра и перитонеална диализа при УМБАЛ “Св. Марина“-Варна. Има придобити специалности по вътрешни болести и нефрология.

Ключови думи: In memoriam, Людмил Савов

Как да цитирате: В памет на д-р Людмил Савов. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 1, 44-45

Изтегли: Пълен текст в PDF