Николай Иванович Пирогов –велик руски хирург и анатом (1810-1881). М. Георгиева, Н. Манолов. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 2, 34-39

Автор: М. Георгиева, Н. Манолов

Институция: Медицински университет – Варна

Резюме: Николай Иванович Пирогов (1810-1881) е изтъкнат руски хирург, основател на клиничната анатомия, учен педагог и общественик. Той въвежда обучението по приложна топографска анатомия, и е един от първите въвел етерната наркоза в Европа. Той е основоположник на военно-полевата хирургия. По време на Кримската война (1853-1855) той пръв разработва гипсовата превръзка. Той е първият хирург, приложил анестезия на бойното поле (1847), и изобретил различни видове хирургични операции. Пирогов създава своя знаменит анатомичен атлас „Топографска анатомия на човешкото тяло” (1851-1854), който представлява първата публикация на замразени срезове в анатомичната илюстрация.

Ключови думи: Николай Пирогов, хирургия, топографска анатомия, етерна наркоза

Как да цитирате: М. Георгиева, Н. Манолов. Николай Иванович Пирогов –велик руски хирург и анатом (1810-1881). Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 2, 34-39

Изтегли: Пълен текст в PDF