Биографични данни на проф. Иван Салчев Тишков, дмн. Варненски нефрологичен форум, година 3, 2016, брой 2, 42

Автор: Варненски нефрологичен форум

Институция: Варненски нефрологичен форум

Резюме: Роден на 12.11.1931 г. Завършил „Медицина“ в М.Ф., гр. София през 1955 г.Признати специалности: „Вътрешни болести“ (1962 г.); „Нефрология“ (1976 г.).Научни степени: к.м.н. (1976 г.); д.м.н. (1988 г.)Научни звания: „Доцент“ (1983 г.); „Професор“ (1989 г.).

Ключови думи: медицина, нефрология, лекар

Как да цитирате: Биографични данни на проф. Иван Салчев Тишков, дмн. Варненски нефрологичен форум, година 3, 2016, брой 2, 42

Изтегли: Пълен текст в PDF